Αριθμός Συμβολαίου
ή
Α.Φ.Μ.
* υποχρεωτικό πεδίο
συμπληρώνεται με τους χαρακτήρες (λατινικά γράμματα και αριθμοί) που εμφανίζονται στο εικονίδιο